Szakterületeink

 

 

 

Társasági jog

 

Gazdasági társaságok költséghatékony alapítása, cégmódosítás lebonyolítása, végelszámolás lefolytatása, superservice.

 

Társasházak alapítása, létező társasházak okiratainak módosítása, építési projektek jogi hátterének és szerződéses rendszerének komplex előkészítése, megszerkesztése, képviselete a földhivatali és építésügyi eljárásokban egyaránt.

 

 

 

Ingatlanjog

 

Földforgalmi törvény hatálya alá tartozó és más ingatlanokra vonatkozó adásvételi, ajándékozási, csere szerződések készítése és ellenjegyzése, teljes körű földhivatali építési hatósági, ügyintézés, engedélyezési hatósági eljárásokban való közreműködés.

 

Bérleti, haszonbérleti, termőföld haszonbérleti szerződések szerkesztése, véleményezése, jegyzői, földbizottsági eljárásokban való jogi képviselet, közreműködés.

 

 

Gazdasági jog

 

A gazdasági életben előforduló szerződések és más jognyilatkozatok előkészítése, szerződési biztosítékrendszer kialakítása, jogi tanácsadás.

 

 

 

Követelésérvényesítés és behajtás

 

Tartozások, kintlévőségek jogi úton történő behajtásban való közreműködés. Felszámolási, csődeljárásokban való jogi képviselet, végrehajtási eljárásokban való jogi közreműködés, jogi képviselet.

 

 

 

Peres eljárások, peres képviselet

 

Bírósági eljárásban teljes körű képviselet, beadványok szerkesztése, peren kívüli megállapodások előkészítése, közvetítés.

 

 

 

Büntetőjog

 

Sértetti képviselet gazdasági bűncselekmények esetén, polgári jogi igényérvényesítés. Magas büntetési tételű, kötelező védői képviseletet igénylő eljárásokban való közreműködés.

Magánvádas eljárásokban – különösen rágalmazás, becsületsértés -, és kapcsolódó sajtóperekben, személyiségi jogi perekben való jogi képviselet.

 


 

 

Kártérítési jog

 

A munkabalesetekhez, közlekedési balesetekhez kapcsolódó kártérítési igényérvényesítésben való jogi közreműködés. Kapcsolódó munkaügyi, munkavédelmi, közlekedési hatósági eljárásokban való jogi képviselet. Biztosítókkal való kártérítési eljárásokban való közreműködés.

 


 

Civiljog

 

Társadalmi szervezetek, civil szerveződések, nonprofit szerveztek – különösen egyesületek, alapítványok – létesítésére, meglévő ilyen szervezetek módosítására vonatkozó okiratszerkesztés, azokban való közreműködés.

 


 

 

Szerződési jog

 

Polgári jogi szerződések, társasági szerződések, szerződés rendszerek előkészítése, megszerkesztése, kötelmi rendszer kialakítása, kapcsolódó jogi biztosítékok beépítése, tanácsadás, kettő vagy többoldalú szerződési jogviszonyok létrehozásával való jogi képviselet.

Örökléshez, hagyatékhoz, hagyatéki várományhoz kapcsolódó szerződés előkészítés, más nyilatkozatok, okiratok szerkesztése, kapcsolódó hagyatéki eljárási képviselet, hagyatéki rendelkezési végrehajtás.

 


 

 

Közbeszerzés

 

Akár ajánlattevői, akár ajánlatkérői oldalon segítjük a vállalkozások, intézmények részvételét közbeszerzési eljárásokban. Ügyfeleink rendelkezésére állunk a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő megfelelő szerződéses struktúra kialakításában, tárgyalásos eljárások esetén az ajánlatkérővel, ill. ajánlattevőkkel történő szóbeli konzultáción, illetőleg közbeszerzési jogorvoslati ügyekben való képviseletében is. Különös hangsúlyt fektetünk klienseink képviseletében az ajánlatkérés előkészítésére és koordinálására, ajánlattételi eljárásokban közreműködésre, közbeszerzési szerződések megkötésére, módosítására,  kapcsolattartásra a közreműködő szervezetekkel, kiírói eljárásra, lebonyolításra, teljes körű dokumentációra, jogorvoslati eljárásokra (KDB, bíróság).