Ius est ars boni et aequi.” – „A jog a jó és méltányos művészete.” 

(Iuventius II. sz.)

 
 

A Berecz Ügyvédi Iroda alapításától kezdődően igyekszik megvalósítani a professzionális és ügyfélközpontú szemléletet az iroda a dinamikus fejlődése és működése során.

 

Ennek keretében a cégalapítástól a mentorálásig támogatjuk partnereinket a legkülönbözőbb területeken: polgárjogi, kártérítési, szavatossági, végrehajtási, felszámolási ügyekben.

 


 

Mint teljeskörű jogi szolgáltatást nyújtó ügyvédi iroda innovatív, kreatív megoldásokat kínálunk az ingatlanjog, a társasági jog, a gazdasági jog valamennyi területén.


Az üzleti kapcsolatokon túl a megbízást adó cégeknek a felsővezetőit, döntéshozóit emberileg is megismerjük – hasonlóan a lakossági ügyfélkörbe tartozó klienseinkhez -, egyéni problémáikkal, személyes jellegű kérdéseikkel kapcsolatban is megoldást keresünk és adunk
részükre.

 


 

A lakossági és céges ügyfélkörön túl az állami, önkormányzati szféra teljes spektrumát felöleljük az oktatási, sportszervezetekről kezdve az állami, egyházi szervezetekig.
Partnereinket a cégalapítástól a mentorálásig támogatjuk a legkülönbözőbb jogágazatok területein, pl.: polgári jog, kártérítési jog, szavatossági, végrehajtási, felszámolási ügyekben.


Klienseinknek ún. superservist nyújtunk, amibe beletartozik a pénzügyi, könyvelési, jogi és adott esetben a nemzetközi levelezési szolgáltatás is. Az ügyek másik nagy csoportját jelentő
büntető jogágban mind sértetti képviseletet, mind pedig védői feladatokat ellátunk azon ügycsoportban, amelyben kötelezően írja elő a jogi szabályozás az ügyvédi képviseletet, jellemzően az 5 év és azt meghaladó büntetési tételű cselekményeknél.

 


 


Tevékenységünk során a szakszerűségen és szakmaiságon túl a mobilitásra helyezzük a hangsúlyt, az ügyek ellátása során Soprontól Szegedig, Pécstől Esztergomig, sőt Csehországig az iroda képviselői, ügyvédi partnereink elmennek tárgyalni, az ország bármely pontján
tárgyalótermi képviseletet biztosítunk.


Klienseink számára a bizalom és elérhetőség mellett kiemelten biztosítjuk a diszkréciót és odafigyelést.

Célunk, hogy egyszerű, világos, érthető és hatékony jogi megoldásokat
kínáljunk ügyfeleink számára, amelyek összhangban állnak klienseink üzleti elvárásaival.